Blazers, vestes tailleurs Kookai Femme Gris, anthracite