Tee-shirts Celio Homme Coton Bleu, bleu marine, bleu turquoise